Säkerheten först med el-fordon

Elsparkcyke l/ elscooter

Elsparkcyklar/ elscootrar är vanliga i större städer, där de hyrs ut på gatan via olika appar. De används för kortare transporter, ofta istället för att gå eller cykla, och kan även vara en hjälp för personer med nedsatt fysisk kapacitet. 

 

Vilka regler gäller?

Elsparkcykeln/ elscootern klassas som cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim och/eller har en kraftigare motor än 250 w, och omfattas av samma trafikbestämmelser som vanliga cyklar. De ska vara utrustade med broms och ringklocka. Vid färd i mörker ska fordonet ha reflexer framtill, baktill och på sidorna och belysning fram och bak. Barn under 15 år måste använda hjälm.

Det finns varianter som går fortare än 20 km/tim och/eller har en kraftigare motor än 250 w. Det är oklart vad som gäller för dessa fordon. Troligtvis definieras de som ”övriga fordon” och får då inte köras i trafiken, utan enbart på ”inhägnat område”. De skulle möjligtvis kunna definieras som moped klass II istället, men då ska de leva upp till de krav på till exempel bromsar som finns på moped klass II. 

 

Förarens ansvar

Det är alltid du som förare som ansvarar för att fordonet du kör uppfyller ställda krav. Skulle du köra en eldriven sparkcykel med högre hastighet eller starkare motor skulle det kunna räknas som olovlig körning. Det finns många företag som erbjuder sparkcyklar att hyra. Transportstyrelsen rekommenderar är att du kontaktar respektive företag om du är osäker på vad som gäller just för deras elsparkcyklar.

 

Var får man köra?

Förutsatt att elsparkcykeln klassas som en cykel får det framföras på cykelbana och på väg om cykelbana saknas.  När du kör på vägen ska vägrenen användas. Om du är över 15 år får du välja att cykla på körbanan även om det finns cykelbana om hastighetsbegränsningen på vägen är max 50 km/tim. Om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge får alla köra på körbanan även om det finns cykelbana.

Fordonet ska ledas eller köras i gångfart (5-7 km/tim) på gångbana/trottoar. (1 kap. 4 § Trafikförordningen)

 

Hur säker är elsparkcykeln/elscootern?

Eftersom dessa fordon kan komma upp i ganska höga hastigheter finns förstås en risk att olyckor inträffar, särskilt om de körs där andra trafikanter vistas och om man inte är van vid att framföra fordonet. Ju högre hastighet fordonet håller desto allvarligare kan skadorna bli vid ett fall eller kollision med till exempel en bil, cyklist eller gående.

I länder där elscootern blivit vanlig, som i Kina och i Singapore har den medfört trafiksäkerhetsproblem och ett ökat antal allvarligt skadade.

Antalet olyckor har ökat under de senaste åren. Enligt Folksams studie utgjorde elsparkcyklister i Stockholm 14% av de som uppsökta sjukhus efter en trafikolycka april-aug 2019, att jämföra med gångtrafikanter som stod för 16% av inrapporterade olyckor under samma period. De flesta olyckorna är singelolyckor (83 procent) och nära hälften av olyckorna hände på natten. 44 procent fick huvudskador, samtidigt som det var få (13 %) som uppgav att de använt hjälm.

Olyckorna kan förväntas öka i takt med att fordonet blir vanligare. Eftersom elsparkcykeln/ elscootern är relativt ny och saknar en egen klassning kan man anta att alla olyckor där dessa fordon är inblandade inte finns med i statistiken.

 

För barn?

Det här är inte ett fordon som är byggt för barn. Den höga hastigheten och fordonets tyngd gör det svårt för ett barn att manövrera. Fordonet klassas dock som en cykel och det finns ingen lagstadgad åldersgräns för när man får köra det. Uthyrare i Sverige har ofta en 18-årsgräns. Många andra länder i Europa, som till exempel Danmark, Norge, Nederländerna och Tyskland, har en åldersgräns runt 16 år för när det är tillåtet att köra elscooter och/eller segway.

Det är svårt att rekommendera en exakt ålder för när ungdomar är mogna att köra elsparkcykel i trafik. Dels för att unga utvecklas olika men framför allt för att trafikmiljön ser så olika ut. Följ alltid uthyrarens regler. Om du som förälder överväger att låta din tonåring köra elsparkcykel är det viktigt att du försäkrar dig om att hen vet vilka regler som gäller, kan manövrera fordonet och använder hjälm. 

Om barn under 15 år kör fordonet är det lag på att de ska använda hjälm.

 

Tänk på att

  • Lära känna fordonet innan du ger dig ut i trafik. Öva särskilt på att gasa och bromsa.
  • Andra trafikanter kan missbedöma din hastighet.
  • Använda hjälm, knä och armskydd.
  • Kontrollera att fordonet du köper eller hyr är CE-märkt och att maxhastighet och motorstyrka inte överskrider 20 km/tim och 250 W.
  • Använda dubbdäck om du kör vid halt väglag. Undersök om elscootern du hyr är anpassad för vinterväglag.
  • Inte parkera hyrfordon så att det blockerar trottoaren och hindrar framkomligheten för personer med synnedsättning, rullstol med flera.